WaterDataViewer IJsselmeer

Deze website geeft informatie over het actuele en verwachte waterbeeld voor het IJsselmeergebied.

Met kennis over het waterbeeld bij de buren kunnen waterbeheerders hun dagelijkse beheer verbeteren en tijdig maatregelen nemen bij calamiteiten.

De gegevens op deze website zijn afkomstig van:

 • Rijkswaterstaat RWsOS
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Waterschap Zuiderzeeland
 • Waterschap Groot Salland
 • Wetterskip Fryslan
 • Waternet
 • Waterschap Vallei en Veluwe
 • KNMI

Deze website is alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen en betreft een PILOT-omgeving die voor de betrokken waterbeheerders wordt ingericht.

Vanwege de pilotstatus wordt de inhoud van de website niet continue gemonitord. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie niet altijd actueel is. Indien u bij één van de betrokken organisaties werkzaam bent kunt u een account opvragen bij: waterdataviewer@deltares.nl

Op deze website kunt u de volgende informatie vinden:
 • Overzichtsbeeld IJsselmeergebied
 • Waterstanden en afvoeren
 • Golfhoogte en golfoploop
 • Windrichting en windkracht
 • Golfvelden
Splash bla

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?